قابل توجه دارندگان شرایط جذب اختصاصی منصب قضا
قابل توجه دارندگان شرایط جذب اختصاصی منصب قضاتاریخ انتشار : 7:32 1397/5/9


قابل توجه دارندگان شرایط جذب اختصاصی منصب قضا

✳️ دارندگان شرایط جذب اختصاصی از شرکت در آزمون عمومی قضاوت معاف اند، لذا می توانند مهرماه سال جاری با بازگشایی سامانه جذب اختصاصی در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

🔴 شرایط و ضوابط ثبت نام در سامانه جذب اختصاصی مطابق روال سال های قبل خواهد بود و اطلاعیه تفصیلی شهریورماه از طریق سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر خواهد شد.

🔵 مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان واجد شرایط همزمان با ثبت نام (مهرماه) آغاز خواهد شد و لذا لازم است داوطلبان در این خصوص پیش بینی لازم را بنمایند.

❌تذکرات مهم❌

🔺با توجه به جریان پرونده آزمون شورای حل اختلاف سال 1396 آزمون ویژه ای برای جذب قضات شوراهای حل اختلاف برگزار نخواهد شد.

🔺داوطلبان برخوردار از شرایط ایثارگری می‌بایست حسب شرایط در یکی از فرایندهای جذب عمومی یا جذب اختصاصی شرکت نمایند و آزمون ویژه ای برای این دسته از داوطلبان برگزار نخواهد شد. نتایج آزمون مورخ 97/2/14 حداکثر تا تاریخ 1397/5/3 منتشر خواهد شد و مصاحبه علمی پذیرفته شدگان شهریور ماه آغاز می شود.