برنامه کلاسی و آزمون های آزمایشی آمادگی وکالت و قضاوت ۹۸
برنامه کلاسی و آزمون های آزمایشی آمادگی وکالت و قضاوت ۹۸تاریخ انتشار : 13:55 1397/9/13


برنامه کلاسی و آزمون های آزمایشی
آمادگی وکالت و قضاوت ۹۸
از شنبه ۸صبح ۲۴ آذر  

در آدرس جدید: فلسطین ۱۶ پلاک ۴۴

تلفن:۰۵۱۳۷۶۲۴۹۴۷

از صفر ساختن هنری است که در تخصص گروه آموزشی وکیل راهنماست.

photo_2018-12-04_08-49-13