دادستان ایلام دستور پلمب مطب پزشکان بدون دستگاه ‌«کارت‌خوان» را صادر کرد
دادستان ایلام دستور پلمب مطب پزشکان بدون دستگاه ‌«کارت‌خوان» را صادر کرد
دادستان ایلام دستور پلمب مطب پزشکان بدون دستگاه ‌«کارت‌خوان» را صادر کردتاریخ انتشار : 11:54 1398/1/19

دادستان ایلام دستور پلمب مطب پزشکان بدون دستگاه ‌«کارت‌خوان» را صادر کرد

دادستان ایلام از پلمب مطب پزشکانی که نسبت به نصب ‌دستگاه پوز «کارت‌خوان» اقدام نکنند خبر داد.

افشار افشار خسروی‌زاد در گفت و‌گو با خبرنگار تسنیم در ایلام اظهار داشت: در راستای‌ نیاز کشور به درآمدهای مالیاتی و با استناد به آیین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان،  اقدامات عملی اجرای این قانون در دستور کار این دادستانی قرار گرفته است.

دادستان ایلام گفت: ملزم شدن پزشکان به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه پوز (کارت‌خوان) در مطب از یک‌سو باعث سهولت پرداخت هزینه‌های درمانی و از سوی دیگر موجب ایجاد شفافیت در درآمد پزشکان و اخذ مالیات متناسب با درآمد و عدالت مالیاتی می‌شود و قانون نیز اجرایی می‌شود.

وی گفت: لذا در اجرای قانون آندسته از پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان که اقدام به نصب و فراهم آوردن امکان استفاده شهروندان از پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه پوز (کارت‌خوان) نکنند از روز شنبه 24 فروردین ماه امسال پلمب می‌شوند.

 دادستان ایلام افزود: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی این دستور را شامل است.