سمیه مرادی: باید آزمون وکالت را مدیریت کنید
سمیه مرادی: باید آزمون وکالت را مدیریت کنید
سمیه مرادی: باید آزمون وکالت را مدیریت کنیدتاریخ انتشار : 8:41 1395/1/15

آزمون وکالت

سمیه مرادی رتبه ۱۱۲ آزمون وکالت در کانون خراسان می گوید که فضای آزمون وکالت فضای پر استرسی هست اما او معتقد است باید آزمون وکالت را مدیریت کرد. در صحبتی که خانم مرادی داشتیم او توصیه هایی برای حضور در این آزمون داشت. وی معتقد است که بخش قابل توجهی از آزمون وکالت رعایت نکات شکلی است.


sa