بالاترین جامعه آماری در کانون خراسان و بالاترین نسبت قبولی در کل کشور
بالاترین جامعه آماری در کانون خراسان و بالاترین نسبت قبولی در کل کشور
بالاترین جامعه آماری در کانون خراسان و بالاترین نسبت قبولی در کل کشورتاریخ انتشار : 19:15 1396/11/2


بالاترین جامعه آماری در کانون خراسان
و بالاترین نسبت قبولی در کل کشور
با توجه به تعداد  محدود داوطلبین ما و قبولی خیلی از دوستان در سایر کانون ها 

photo_2018-01-22_13-56-34